Orgasm, död, upplösning!
  

Death Mask of Heinrich Himmler.

Hur skulle ja orka leva om int Satan hade lärt mä å skratta åt eländet…

Morfar i Äldreomsorgen i Övre Kågedalen av Nikanor Teratologen

Smell my flesh burning!

I’m turning black!

#Coven  

XIII

Never forgive.
Never forget.
 

Ialdabaoth’s construction of the prison of matter.